Ordinær generalforsamling

23. april 2020 kl. 19.30 i Velling forsamlings hus 

Dagsorden i henhold til vedtægter:

a: Valg af ordstyrer, 
b: Valg af stemmetællere, 
c: Bestyrelsens beretning og fremtidsplaner, 
d: Forelæggelse af årsregnskab, herunder bestyrelsens meddelelse om anvendelse af årets overskud, 
e: Indkomne forslag, herunder forslag fra bestyrelsen, 
f: Fastsættelse af indmeldelsesgebyr og kontigent, 
g: Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen, 
h: Valg af revisor, 
i: Eventuelt.

Evt. forslag skal være formanden (thomas@kirk-jepsen.dk) i hænde senest 14 dage før.

Kaffe m. brød eller kage kan købes.

Mvh.

Bestyrelsen, Velling Andelsbutik