Fællesspisning + 2 x generalforsamling

Fællesspisning og Generalforsamling for Velling lokalråd og Velling Andelsbutik, Min købmand i Velling Forsamlingshus torsdag den 13 august 2020

Program:

18.00 Fællesspisning

Menu: 
Hamburgerryg med grøntsager
Hvide kartoftler
Og bearnaisesauce

Voksne 80 kr. Børn (u.10) 45 kr. (Inkl. Postevand)
Der kan tilkøbes øl og vand.
Tilmelding senest 9. august til Gerda og Palle, tlf.: 97321599

19.15 Lokalrådet afholder generalforsamling

Kaffe/kage ved Lokalrådet

20.00 Velling Andelsbutik, Min Købmand, afholder generalforsamling 

22.00 Forventet sluttidspunkt

Det er muligt at deltage i hele eller dele af arrangementet. 

Vi håber på et godt og stort fremmøde.

Vel mødt
Velling Lokalråd og Velling Andelsbutik

Orienterende dagsorden for Velling Andelsbutik ifølge vedtægter:

  1. Valg af ordstyrer,
  2. Valg af stemmetællere,
  3. Bestyrelsens beretning og fremtidsplaner,
  4. Forelæggelse af årsregnskab, herunder bestyrelsens meddelelse om anvendelse af årets overskud,
  5. Indkomne forslag, herunder forslag fra bestyrelsen (se nedenfor)
  6. Fastsættelse af indmeldelsesgebyr og kontingent,
  7. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen,
  8. Valg af revisor,
  9. Eventuelt,

Forslag fra medlemmerne skal indsendes til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag kan afleveres i butikken eller sendes til thomas@kirk-jepsen.dk .

Indkaldelsen med den endelige dagsorden og regnskabet for 2019, vil være tilgængelig i butikken, samt på www.vellingandelsbutik.dk, senest den 3. august 2020.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen