Indkaldelse til generalforsamling 2020

Torsdag den 13. august 2020 kl. 20.00

Dagsorden ifølge vedtægter:

1. Valg af ordstyrer,

2.Valg af stemmetællere,

3. Bestyrelsens beretning og fremtidsplaner,
a. Fremlæggelse af årsberetning 2019 + fremlæggelse af årsregnskab (pkt 4),
b. Fremlæggelse af beretning første halvår 2020 + ikke-revideret halvårsregnskab.
c. Fremtidsplaner

4. Forelæggelse af årsregnskab, herunder bestyrelsens meddelelse om anvendelse af årets overskud,

5. Indkomne forslag, herunder forslag fra bestyrelsen
a. Vedtægtsændringer §4 (Medlemskab) §6 (Generalforsamling) – se vedlæg,

6. Fastsættelse af indmeldelsesgebyr og kontingent,
a. Bestyrelsen indstiller til et indmeldelsesgebyr på 0kr
b. Bestyrelsen indstiller til at kontingent er 100kr

7. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen,
a. Bestyrelsesmedlem: Klavs Østergaard Christensen på valg. Klavs modtager genvalg.
b. Bestyrelsesmedlem: Oluf Madsen på valg. Modtager ikke genvalg.
Bestyrelsen stiller med forslag til ny bestyrelsesmedlem,
c. Bestyrelsessuppleant: Jeppe B. Kristensen på valg. Jeppe modtager genvalg.

8. Valg af revisor,
a. Bestyrelsen indstiller til at fortsætte med Noe & Kirkegaard,

9. Eventuelt,

Indkaldelsen med den endelige dagsorden og regnskabet for 2019, er tilgængelig i butikken, samt kan downloades herfra (se herunder), senest den 3. august 2020.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Download Regnskab 2019

Download indkaldelse til generalforsamling

Download forslag til vedtægtsændringer