Udsættelse af Generalforsamling

Kære Andelshavere,

I henhold til vedtægterne, skal den ordinære generalforsamling for Velling Andelsbutik, være afviklet med udgangen af april 2021.

Grundet regeringens forsamlingsforbud, er den ordinære generalforsamling udsat indtil forsamlingsforbuddet er hævet til ca. 80.

Bestyrelsen vil udsende regnskabet med dertilhørende beretning for regnskabsåret 2020 den 15. april.

Regnskabet, samt beretningen vil være tilgængelig på www.vellingandelsbutik.dk, eller ved udlevering i butikken mod forespørgsel, efter den 15. april 2020.

Vi mødes i den nærmeste fremtid.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen