Ordinær Generalforsamling

for Velling Andelsbutik

afholdes

Onsdag den 27. april 2022 kl. 19.00

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før (den 13. april). Forslag sendes til Thomas Kirk Jepsen på mail: thomas@kirk-jepsen.dk eller telefon 4128 0144

Dagsorden og årsrapport 2021 vil være tilgængelig på www.vellingandelsbutik.dk og her i butikken senest 10 dage før.

På bestyrelsens vegne 
Thomas Kirk Jepsen