Ordinær Generalforsamling i Velling Andelsbutik

Torsdag den 27. april 2023 kl. 19.30 til ca. 22.00 i Velling Andelsbutik/Min Købmand, Rydbjergvej 2.

Orienterende dagsorden ifølge vedtægter:

 1. Valg af ordstyrer,
 2. Valg af stemmetæller,
 3. Bestyrelsens beretning og fremtidsplaner,
 4. Forelæggelse af regnskabet og bestyrelsens meddelelse om anvendelse af årets overskud,
 5. Indkomne forslag, herunder forslag fra bestyrelsen
 6. Fastsættelse af indmeldelsesgebyr og kontingent,
 7. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen,
 8. På valg:
 9. Boi Nielsen, Niels Kristian Andersen og Thomas Kirk Jepsen
 10. Suppleant vælges i henhold til vedtægterne.
 11. Valg af revisor,
 12. Eventuelt

Aftenen vil starte med en rundvisning og ”fyraftens øl/drik”. Senere vil foreningen være vært kaffe og brød.

Vedtægter kan findes på www.vellingandelsbutik.dk. Foreningen vil udsende regnskabet mm i henhold vedtægter. Forslag fremsendes til Thomas Kirk Jepsen, Thomas@kirk-jepsen.dkinden den 17. april 2023.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen