Ordinær Generalforsamling 2023

Torsdag den 27. april 2022 kl. 19.30 til ca. 22.00
i Velling Andelsbutik/Min Købmand, Rydbjergvej 2a, Velling

Dagsorden ifølge vedtægter:
1.   Valg af ordstyrer,
2.   Valg af stemmetæller,
3.   Bestyrelsens beretning og fremtidsplaner,
4.   Forelæggelse af regnskabet og bestyrelsens meddelelse om anvendelse af årets overskud,
5.   Indkomne forslag, herunder forslag fra bestyrelsen,
a.   Der er ingen indkomne forslag.
6.   Fastsættelse af indmeldelsesgebyr og kontingent,
a.   Minimum 100kr. indsat på VAB-konto før 31. december
7.   Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen,
a)   På valg:
o   Boi Nielsen, Niels Kristian Andersen og Thomas Kirk Jepsen
b)   Suppleant vælges i henhold til vedtægterne.
8.   Valg af revisor, Beierholm tidligere Noe & Kirkegaard
9.   Eventuelt

Aftenen vil starte med en rundvisning og “fyraftens øl/drik”. Senere vil foreningen vil være vært ved kaffe og brød. Medbring gerne egen stol.

Vedtægter og indkaldelse til ordinær generalforsamling i henhold til vedtægter, kan ses på hjemmesiden. Årsregnskabet 2022 kan downloades her.

Mødereferat, beretning samt konstituering af ny bestyrelse vil være at forefinde her på hjemmesiden inden udgangen af maj.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen