Foreløbig indkaldelse – Ordinære generalforsamling 2024

Foreløbig indkaldelse til
ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2024
Onsdag den 17. april kl. 17.00 til ca. 21.30
i Velling Forsamlingshus

 
Indvielse af mindeplads for Boi Nielsen kombineret med fællesspisning og Velling Lokalråd’s Generalforsamling
 
Før den ordinære generalforsamling mødes vi på butikkens parkeringsplads kl. 17.00 til indvielsen af mindeplads for Boi Nielsen – Boi’s plads.

Kl. 17.30-18.30 vil der være fællesspisning i forsamlingshuset (pris/tilmelding oplyses senere)
Kl. 18.30-19.45 Lokalrådet afholder deres generalforsamling
Kl. 19.45 Velling Andelsbutiks ordinære generalforsamling

Orienterende dagsorden ifølge vedtægter:
1.    Valg af ordstyrer,
2.    Valg af stemmetæller,
3.    Bestyrelsens beretning og fremtidsplaner,
4.    Forelæggelse af regnskabet og bestyrelsens meddelelse om anvendelse af årets overskud,
5.    Indkomne forslag, herunder forslag fra bestyrelsen
6.    Fastsættelse af indmeldelsesgebyr og kontingent,
7.    Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen,
8.    Valg af revisor,
9.    Eventuelt

Forslag fra medlemmerne, skal indsendes til formanden, thomas@kirk-jepsen.dk, senest 14 dage før generalforsamlingen. Endelig indkaldelse til generalforsamlingen sker senest 10 dage før generalforsamlingen ved opslag i butikken og på foreningens hjemmeside. Dagsorden og regnskab samt eventuelle forslag, vil være tilgængelig på butikkens hjemmeside. Ved forespørgsel kan butikken udlevere dagsorden og regnskab til medlemmerne.

Vedtægter kan findes på www.vellingandelsbutik.dk
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen