Ordinær Generalforsamling 2024

Indkaldelse og dagsorden:

Indvielse af Boi’s Plads
ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2024

Onsdag den 17. april kl. 17.00 til ca. 21.30 i Velling Forsamlingshus

Kl. 17.00 indvielse af Boi’s Plads v/Min Købmand
Kl. 17.30-18.15 fællesspisning i forsamlingshuset 
Menu: Mørbradgryde. Pris: 100kr pr kuvert Tilmelding: sms til Gitte Bille 40293075 senest 14.4.24
Kl. 18.15-19.45 Lokalrådet afholder deres generalforsamling, herefter kaffe
Kl. 19.45-21.30 Velling Andelsbutiks ordinære generalforsamling


Dagsorden ifølge vedtægter:

 1. Valg af ordstyrer,
 2. Valg af stemmetæller,
 3. Bestyrelsens beretning og fremtidsplaner,
 4. Forelæggelse af regnskabet og bestyrelsens meddelelse om anvendelse af årets evt. overskud,
 5. Indkomne forslag, herunder forslag fra bestyrelsen
  1. Der er ingen indkomne forslag
 6. Fastsættelse af indmeldelsesgebyr og kontingent,
  1. 100kr pr medlem indsat på VAB konto pr 31/12,
 7. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen,
  1. På valg er Heidi Nørgaard og Elsebeth Lamare,
 8. Valg af revisor
 9. Eventuelt

Vedtægter og foreløbig 2023 regnskab

Ved forespørgsel og bestilling kan butikken udlevere dagsorden og regnskab til medlemmerne. 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen